Harmonogram prác v 25. týždni 2020

V 25. týždni (15.6.2020 - 21.6.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Kollárova kosenie trávnikov
Pod Jesenským vŕškom kosenie trávnikov
Komenského kosenie trávnikov
ulice okolo Mestského parku kosenie trávnikov
ul. ČSA hrabanie pokosenej trávy
Robotnícka hrabanie pokosenej trávy
Železničiarska hrabanie pokosenej trávy
Trieda SNP I + II hrabanie pokosenej trávy
Mestský park kosenie trávnikov
Nám. Slobody vysadenie letničiek
Mestský park vysadenie letničiek
ul. 29. augusta vyplievanie súvislých kríkových skupín
Parčík Hungária rez živých plotov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Moskovská kosenie trávnikov
Oremburská kosenie trávnikov
Tulská hrabanie pokosenej trávy
Švermova rez živých plotov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Magurská hrabanie pokosenej trávy
Krivánska kosenie trávnikov
Magurská rez živých plotov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!