Harmonogram prác v 24. týždni 2022

V 24. týždni (13.6.2022 - 19.6.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Pod Urpínom kosenie a hrabanie trávnikov
Hviezdoslavova kosenie a hrabanie trávnikov
Viestova kosenie a hrabanie trávnikov
9. mája kosenie a hrabanie trávnikov
Golianova hrabanie trávnikov
Na Starej tehelni kosenie a hrabanie trávnikov
Mičinská cesta kosenie a hrabanie trávnikov
Na Uhlisku kosenie a hrabanie trávnikov
Boženy Němcovej kosenie a hrabanie trávnikov
Jesenského hrabanie trávnikov
Národná kosenie a hrabanie trávnikov
Námestie SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Námestie Štefana Moyzesa kosenie a hrabanie trávnikov
Skuteckého kosenie a hrabanie trávnikov
Šoltésovej kosenie a hrabanie trávnikov
Horná kosenie a hrabanie trávnikov
Rímsko katolícky cintorín kosenie a hrabanie trávnikov
Park pod Pamätníkom SNP príprava záhonov a výsadba letničiek
Na Uhlisku príprava záhonov a výsadba letničiek
pri malej železnicnej stanici príprava záhonov a výsadba letničiek
Národná rez živých plotov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Moskovská kosenie a hrabanie trávnikov
Družby hrabanie trávnikov
Okružná kosenie a hrabanie trávnikov
Tulská hrabanie trávnikov
Trieda Hradca Králové hrabanie trávnikov
Šalgotarjánska kosenie a hrabanie trávnikov
Nová kosenie a hrabamie trávnikov
Internátna kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita strediska 422 polievanie letničkových záhonov
Švermova rez živých plotov
Jilemnického rez živách plotov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Starohorská hrabanie trávnikov
Strážovská hrabanie trávnikov
Tatranská hrabanie trávnikov
Pieninská kosenie a hrabanie trávnikov
Magurská kosenie a hrabanie trávnikov
Javornícka kosenie a hrabanie trávnikov
Sitnianska kosenie a hrabanie trávnikov
Karpatská kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita strediska 423 polievanie letničkových záhonov