Harmonogram prác v 24. týždni 2021

V 24. týždni (14.6.2021 - 20.6.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
MŠ Profesora Sáru kosenie a hrabanie trávnikov
Národná kosenie a hrabanie trávnikov
Nám. SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Nám. Štefana Moyzesa kosenie a hrabanie trávnikov
Park Hungária kosenie a hrabanie trávnikov
Pod Urpínom kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda SNP dokosenie a hrabanie trávnikov
Bakossova dokosenie a hrabanie trávnikov
Severná dokosenie a hrabanie trávnikov
Lipová dokosenie a hrabanie trávnikov
Povstalecká dokosenie a hrabanie trávnikov
Javorová dokosenie a hrabanie trávnikov
Podlavická cesta dokosenie a hrabanie trávnikov
Limbová dokosenie a hrabanie trávnikov
Gaštanová dokosenie a hrabanie trávnikov
Národná rez živých plotov
29. Augusta rez živých plotov
Trieda SNP rez živých plotov
lokalita Mesto príprava záhonov a vysádzanie letničiek
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Kalinčiakova kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná dokosenie a hrabanie trávnikov
Moskovská hrabanie trávnikov
Oremburská hrabanie trávnikov
THK dokosenie a hrabanie trávnikov
Bernolákova hrabanie trávnikov
Radvanská dokosenie a hrabanie trávnikov
Tulská hrabanie trávnikov
Spojová dokosenie a hrabanie trávnikov
Šalgotarjánska dokosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Fončorda, Radvaň starostlivosť o letničkové záhony
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Krivánska kosenie a hrabanie trávnikov
Pieninská kosenie a hrabanie trávnikov
Magurská kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Sásová starostlivosť o letničkové záhony

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!