Harmonogram prác v 21. týždni 2023

V 21. týždni (22.05.2023 - 28.05.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Jesenského kosenie a hrabanie trávnikov
Tr. SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Mičinská cesta kosenie a hrabanie trávnikov
9. mája kosenie a hrabanie trávnikov
Hronské predmestie kosenie a hrabanie trávnikov
Pod Urpínom kosenie a hrabanie trávnikov
Hviezdoslavova kosenie a hrabanie trávnikov
Viestova kosenie a hrabanie trávnikov
Park pod pämatníkom SNP kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita centrum mesta Banská Bystrica vyplievanie kvetinových záhonov 
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Internátna kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda Hradca Králové kosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
Šalkotariánska kosenie a hrabanie trávnikov
Podháj kosenie a hrabanie trávnikov
Sládkovičova kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Fončorda/Radvaň vyplievanie kvetinových záhonov 
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Tatranská kosenie a hrabanie trávnikov
Pieninská kosenie a hrabanie trávnikov
Magurská kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Sásová vyplievanie kvetinových záhonov