Harmonogram prác v 20. týždni 2021

V 20. týždni (17.5.2021 - 23.5.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Rímsko-katolícky cintorín kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ 9. mája kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Na Starej tehelni kosenie a hrabanie trávnikov
Cesta k nemocnici kosenie a hrabanie trávnikov
Bellušova kosenie a hrabanie trávnikov
Hronské predmestie kosenie a hrabanie trávnikov
Na Starej tehelni kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Mesto ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Švermova kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Radvanská 26. a 28. kosenie a hrabanie trávnikov
Krematórium kosenie a hrabanie trávnikov
Družby hrabanie trávnikov
Okružná kosenie a hrabanie trávnikov
Mládežnícka hrabanie trávnikov
Krematórium odstráňovanie dvojročiek a vysádzanie letničiek
Socha vstup BB odstráňovanie dvojročiek a vysádzanie letničiek
lokalita Fončorda, Radvaň ošetrovanie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Starohorská kosenie a hrabanie trávnikov
Tatranská kosenie a hrabanie trávnikov
Strážovská hrabanie trávnikov
Kráľovohoľská odstráňovanie dvojročiek a vysádzanie letničiek
lokalita Sásová ošetrovanie kvetinových záhonov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!