Harmonogram prác v 2. týždni 2020

 

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
 Mesto a Podlavice  likvidácia spadnutých a poškodených drevín
 Stredisko 422   
 Fočorda a Radvaň  likvidácia spadnutých a poškodených drevín
 Stredisko 423  
 Sásová  likvidácia spadnutých a poškodených drevín

 

 

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !