Harmonogram prác v 19. týždni 2024

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 19. týždni (06.05.2024 - 12.05.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Mestský park kosenie a hrabanie trávnikov 
Limbová kosenie a hrabanie trávnikov 
Lipová kosenie a hrabanie trávnikov 
Gaštanová kosenie a hrabanie trávnikov 
Javorová kosenie a hrabanie trávnikov 
Povstalecká kosenie a hrabanie trávnikov 
Komenského kosenie a hrabanie trávnikov 
Severná kosenie a hrabanie trávnikov 
lokalita Šalková kosenie a hrabanie trávnikov 
Cesta k nemocnici kosenie a hrabanie trávnikov 
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Zvolenská cesta kosenie a hrabanie trávnikov 
Podháj kosenie a hrabanie trávnikov 
Sladkovičova kosenie a hrabanie trávnikov 
Trieda Hradca Králové kosenie a hrabanie trávnikov 
Šalgotarjánska kosenie a hrabanie trávnikov 
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Krivánska kosenie a hrabanie trávnikov 
Královohoľská kosenie a hrabanie trávnikov 
Pieninská kosenie a hrabanie trávnikov 
Magurská kosenie a hrabanie trávnikov