Harmonogram prác v 19. týždni 2022

V 19. týždni (9.5.2022 - 15.5.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné.

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Martina Rázusa kosenie a hrabanie trávnikov
Terézie Vansovej kosenie a hrabanie trávnikov
Mestský park kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ 9. mája kosenie a hrabanie trávnikov
MŠ Na starej tehelni kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Okružná kosenie a hrabanie trávnikov
Družby kosenie a hrabanie trávnikov
Tulská kosenie a hrabanie trávnikov
Internátna kosenie a hrabanie trávnikov
Slnečná kosenie a hrabanie trávnikov
Trieda Hradca Králové kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Strážovská kosenie a hrabanie trávnikov
Starohorská  kosenie a hrabanie trávnikov
Tatranská kosenie a hrabanie trávnikov
Javornícka kosenie a hrabanie trávnikov
Karpatská kosenie a hrabanie trávnikov