Harmonogram prác v 18. týždni 2023

V 18. týždni (01.05.2023 - 07.05.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Skuteckého kosenie a hrabanie trávnikov
Šoltésovej kosenie a hrabanie trávnikov
Horná kosenie a hrabanie trávnikov
Kollárova kosenie a hrabanie trávnikov
Kapitulská kosenie a hrabanie trávnikov
PPP SNP kosenie a hrabanie trávnikov
parčík Hungaria kosenie a hrabanie trávnikov
parčík ÓUNZ kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita centrum mesta Banská Bystrica nakladanie a zber kôp po občanoch
lokalita centrum mesta Banská Bystrica vyplievanie kvetinových záhonov 
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Švermova kosenie a hrabanie trávnikov
Jilemnického kosenie a hrabanie trávnikov
Wolkerova kosenie a hrabanie trávnikov
Nešporova kosenie a hrabanie trávnikov
Sadová kosenie a hrabanie trávnikov
Mládežnícka kosenie a hrabanie trávnikov
Nová kosenie a hrabanie trávnikov
Družby kosenie a hrabanie trávnikov
Okružná kosenie a hrabanie trávnikov
Sládkovičova kosenie a hrabanie trávnikov
Zvolenská cesta kosenie a hrabanie trávnikov
Borievkova kosenie a hrabanie trávnikov
Kyjevské nám./Moskovská/Poľná - prepoj kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Fončorda/Radvaň vyplievanie kvetinových záhonov 
lokalita Fončorda nakladanie a zber kôp po občanoch
lokalita Radvaň nakladanie a zber kôp po občanoch
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Starohorská kosenie a hrabanie trávnikov
Rudohorská kosenie a hrabanie trávnikov
Tatranská kosenie a hrabanie trávnikov
lokalita Sásová vyplievanie kvetinových záhonov
lokalita Sásová nakladanie a zber kôp po občanoch