Harmonogram prác v 18. týždni 2022

V 18. týždni (2.5.2022 - 8.5.2022) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné.

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov
Bakossova kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Mládežnícka kosenie a hrabanie trávnikov
Jilemnického kosenie a hrabanie trávnikov
Nové Kalište kosenie a hrabanie trávnikov
Švermová hrabanie trávy
Kpt. Nálepku kosenie a hrabanie trávnikov
Wolkerova kosenie a hrabanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Gerlachovská kosenie a hrabanie trávnikov
Ďumbierska kosenie a hrabanie trávnikov
Ružová kosenie a hrabanie trávnikov
Mladých budovatelov kosenie a hrabanie trávnikov

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!