Harmonogram prác v 16. týždni 2021

V 16. týždni (19.4.2021 - 25.4.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Graniar presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
lokalita Mesto údržba mobiliáru
lokalita Mesto jarné vyhrabávanie trávnikov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Podháj ošetrovanie drevín pre Pedersen
Jazmínova presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Wolkerova ošetrenie stromov rezom
lokalita Fončorda, Radvaň jarné vyhrabávanie trávnikov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Jelšová hájik ošetrovanie drevín
Magurská ošetrovanie drevín
Sitnianska 23 ošetrenie stromu rezom
lokalita Sásová jarné vyhrabávanie trávnikov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!