Harmonogram prác v 13. týždni 2021

V 13. týždni (29.3.2021 - 4.4.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
MŠ 9. mája výrub drevín v zmysle výrubového rozhodnutia
Smrečina garáže ošetrovanie topoľov pomocou HP 27
Povstalecká ošetrovanie drevín
lokalita Mesto ošetrovanie záhonov ruží
Stredisko 422  Plánovaný výkon
MŠ Slnečná presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Mládežnícka 21-25 výrub drevín v zmysle výrubového rozhodnutia
Tulská presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Magurská výchovné rezy stromov
MŠ Magurská zmladzovacie rezy živých plotov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!