Harmonogram prác v 12. týždni 2024

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 12. týždni (18.03.2024 - 24.03.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Bakossova ošetrenie drevín rezom 
M. Rázusa ošetrenie drevín rezom 
T. Vansovej ošetrenie drevín rezom 
Trieda SNP ošetrenie drevín rezom 
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Družby zmladzovací a presvetlovací rez krov, ošetrenie drevín rezom
Okružná ošetrenie drevín rezom
Tulská ošetrenie drevín rezom
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Rudohorská - kosodrevina zmladzovací a presvetlovací rez krov, ošetrenie drevín rezom