Harmonogram prác v 12. týždni 2023

V 12. týždni (20.03.2023 - 26.03.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Bakossova ošetrenie drevín rezom
Trieda SNP nakladanie a odvoz BRO
Trieda SNP ošetrenie drevín rezom
Bakossova ošetrenie drevín rezom
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Švermova presvetlovací a zmladzovací rez krov
Hutná ošetrenie drevín rezom
Švermova ošetrenie drevín rezom
kpt. Nálepku presvetlovací a zmladzovací rez krov
Oremburská presvetlovací a zmladzovací rez krov
Tulská ošetrenie drevín rezom
Slnečná ošetrenie drevín rezom
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Karpatská ošetrenie drevín rezom
Kráľovoholská nakladanie a dovoz BRO
Rudohorská presvetlovací a zmladzovací rez krov