Harmonogram prác v 10. týždni 2021

V 10. týždni (8.3.2021 -14.3.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Námestie SNP strihanie guľovitých javorov
Uhlisko jarné vyhrabávanie trávnikov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Internátna výrub drevín v zmysle výrubového rozhodnutia
Okružná výrub drevín v zmysle výrubového rozhodnutia
Tulská výrub drevín v zmysle výrubového rozhodnutia
Stredisko 423   Plánovaný výkon
cintorín Kostiviarska ošetrenie krovitej zelene

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!