Harmonogram kosenia v 39. týždni 2019

ulica plánovaný výkon
 Hviezdoslavova   kosenie trávnikov
 Viestova  kosenie trávnikov
 Belušova  kosenie trávnikov
 B. S. Timravy  kosenie trávnikov
 Na Uhlisku  kosenie trávnikov
 ul. 9. mája  kosenie trávnikov
 Družby  hrabanie pokosenej trávy
 Okružná  hrabanie pokosenej trávy
 Internátna  hrabanie pokosenej trávy  
 Nešporova  hrabanie pokosenej trávy
 Švermova  kosenie trávnikov
 Jilemnického II  kosenie trávnikov
 Wolkerova  kosenie trávnikov
 Tulská  kosenie trávnikov
 Bernolákova  kosenie trávnikov
 Radvanská  kosenie trávnikov
 Rudohorská  kosenie trávnikov
 Sitnianska  kosenie trávnikov

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !