Harmonogram kosenia v 31. týždni 2019

ulica plánovaný výkon
 Severná  kosenie trávnikov
 Bakossova  kosenie trávnikov
 Kalinčiakova  hrabanie pokosenej trávy 
 Nám. Ľ. Štúra  hrabanie pokosenej trávy
 Tulská  kosenie trávnikov
 Tatranská  kosenie trávnikov
 Strážovská  kosenie trávnikov
 Rudohorská  kosenie trávnikov

 

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !