Harmonogram kosenia v 29. týždni 2019

ulica plánovaný výkon
 Kapitulská  kosenie trávnikov
 Tr. SNP II  hrabanie pokosenej trávy
 Na Starej tehelni   kosenie trávnikov
 Na Uhlisku  hrabanie pokosenej trávy
 Hronské predmestie    hrabanie pokosenej trávy
 M. Rázusa  kosenie trávnikov
 T. Vansovej  kosenie trávnikov
 Partizánska cesta  kosenie trávnikov
 Jilemnického     kosenie trávnikov
 Švermova  kosenie trávnikov
 Podháj   kosenie trávnikov
 Starohorská  kosenie trávnikov

 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !