Harmonogram kosenia v 19. týždni 2019

 

ulica plánovaný výkon
 Trieda SNP II.  kosenie trávnikov
 Gerlachovská            kosenie trávnikov 
 Ďumbierska   kosenie trávnikov         
 Chabenecká  kosenie trávnikov
 Fatranská  kosenie trávnikov
 Beskydská  kosenie trávnikov
 Okružná  kosenie trávnikov             
 Jilemnického  kosenie trávnikov
 Nešporova  kosenie trávnikov
 kpt. Nálepku  kosenie trávnikov
 Wolkerova  kosenie trávnikov

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !