Harmonogram prác v 38. týždni 2021

V 38. týždni (20.9.2021 - 26.9.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
lokalita Mesto Spracovávanie poškodených, polámaných a vyvrátených stromov + odvoz odpadu
Stredisko 422  Plánovaný výkon
lokalita Fončorda, Radvaň Spracovávanie poškodených, polámaných a vyvrátených stromov + odvoz odpadu
Stredisko 423   Plánovaný výkon
lokalita Sásová Spracovávanie poškodených, polámaných a vyvrátených stromov + odvoz odpadu

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!