Harmonogram prác v 47. týždni 2021

V 47. týždni (22.11.2021 - 28.11.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Parčík OUNZ kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Cesta k nemocnici kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Skuteckého kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Šoltésovej kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Kollárova kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Park pod pamätníkom SNP kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Lokalita Mesto príprava záhonov na prezimovanie
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Mládežnícka kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Družby  kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Okružná kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Podháj kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Sládkovičova kosenie zo zberom lístia a hrabanie
Švermova rez živých plotov
Lokalita Fončorda, Radvaň príprava záhonov na prezimovanie
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Javornícka jesenné vyhrabávanie lístia + zber
Karpatská jesenné vyhrabávanie lístia + zber
Kapitána Jaroša  jesenné vyhrabávanie lístia + zber
Pod Bánošom jesenné vyhrabávanie lístia + zber
M. Čulena jesenné vyhrabávanie lístia + zber
Rudelinova jesenné vyhrabávanie lístia + zber
Tatranská jesenné vyhrabávanie lístia + zber
Lokalita sásová príprava záhonov na prezimovanie

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!