Harmonogram prác v 45. týždni 2021

V 45. týždni (8.11.2021 - 14.11.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Severná kosenie a hrabanie
Bakossova kosenie a hrabanie
Medokyš Štiavničky hrabanie
Pod Urpínom kosenie a hrabanie
Hronské predmestie hrabanie
Trieda SNP  hrabanie
Limbová hrabanie
Lipová hrabanie
Povstalecká hrabanie
Podlavická cesta hrabanie
Javorová hrabanie
Lokalita Mesto odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Sadová hrabanie pokosenej trávy + vyhrabávanie lístia
Gorkého hrabanie pokosenej trávy + vyhrabávanie lístia
Moskovská kosenie a hrabanie
Oremburská kosenie a hrabanie
Švermova hrabanie pokosenej trávy + vyhrabávanie lístia
Radvanská kosenie a hrabanie
Jilemnického hrabanie pokosenej trávy + vyhrabávanie lístia
Wolkerova hrabanie pokosenej trávy + vyhrabávanie lístia
Nešporova hrabanie pokosenej trávy + vyhrabávanie lístia
Bernolákova kosenie a hrabanie
Lokalita Fončorda, Radvaň odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Magurská kosenie a hrabanie
Pieninská kosenie a hrabanie
Krivánska kosenie a hrabanie
Kráľovohoľská kosenie a hrabanie
Inovecká kosenie a hrabanie
Starohorská kosenie a hrabanie
Sitnianska hrabanie
Strážovská hrabanie
Lokalita Sásová

odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!