Harmonogram prác v 42. týždni 2021

V 42. týždni (18.10.2021 - 24.10.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Na uhlisku kosenie a hrabanie
Jesenského kosenie a hrabanie
Hronské predmestie kosenie a hrabanie
Trieda SNP  hrabanie
Cintorín nám. Štefana Moyzesa kosenie a hrabanie
9. mája kosenie a hrabanie
Hviezdoslavova kosenie a hrabanie
Viestova kosenie a hrabanie
Limbová kosenie a hrabanie
Lipová kosenie a hrabanie
Povstalecká kosenie a hrabanie
Podlavická cesta kosenie a hrabanie
Javorová kosenie a hrabanie
Lokalita Mesto odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Radvanská kosenie a hrabanie
Jilemnického kosenie a hrabanie
Wolkerova kosenie a hrabanie
Nešporova kosenie a hrabanie
Bernolákova kosenie a hrabanie
Šalgotarjánska hrabanie
Sládkovičova hrabanie
THK hrabanie
Lokalita Fončorda, Radvaň odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Ďumbierska kosenie a hrabanie
Gerlachovská kosenie a hrabanie
Tatranská pravá strana hrabanie
Ružová kosenie a hrabanie
Mľadých Budovateľov kosenie a hrabanie
Lokalita Sásová odstránenie letničiek, príprava záhonov, vysádzanie dvojročiek a cibuľovín

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!