Harmonogram prác v 16. týždni 2020

V 16. týždni (14.4.2020 - 19.4.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

 

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
   ošetrovanie trvalkových a kvetinových záhonov
   výsadba stromov
   orez smutných vŕb
 Stredisko 422   
   ošetrovanie trvalkových a kvetinových záhonov
   ošetrovanie zelene
   orez smutných vŕb
 Stredisko 423  
   výsadba stromov
   ošetrovanie zelene

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!