kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Ošetrovanie drevín

V 18. týždni (29.4.2019 - 5.5.2019) sa v Meste B. Bystrica bude realizovať nasledovná údržba zelene.

ulica plánovaný výkon
  Mestský park

výsadba drevín

Trieda Hradca Králové  výsadba drevín  
Tulská  výsadba drevín 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !