kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Ošetrovanie drevín

V 16. týždni (15.4.2019 - 21.4.2019) sa v Meste B. Bystrica bude realizovať nasledovná údržba zelene.

ulica plánovaný výkon
 Park pod Pamätníkom SNP

jarné vyhrabávanie trávnika

ošetrenie kvetinových záhonov

Zelená  ošetrenie alejových stromov  
Starohorská - kosodrevina  vystrihávanie náletovej zelene 
Internátna   zmladzovací rez smutných vŕb 

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !