Verejné obstarávanie

 PROFIL VO

Organizácia Záhradnícke a rekreačné služby, sídlom Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Záhradnícke a rekreačné služby

Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ organizácie

IČO: 00183075

 

 Zákazky s nízkou hodnotou - Výzvy na predloženie ponúk r. 2022

 

Dátum zverejnenia Predmet zákazky    
29.03.2022 Úžitkové vozidlo kategórie N1    7 miestne - valník 2 ks
Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
29.03.2022 Úžitkové vozidlo kategórie N1 - 5 miestne Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk

 

 

 

02.09.2021

OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ

a predbežné zapojenie záujemcov k plánovanej zákazke

Rekonštrukcia krematória-1.etapa, Kremnička 60, Banská Bystrica- dokončenie

Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zúčastniť sa PTK, potvrdí svoj záujem o účasť najneskôr do 17.09.2021 do 10.00 hod. a to elektronicky vložením vyplneného formulára

https://www.ezakazky.sk/zaaresbb/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=91630347&

OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCI - PREKLAD

 

 

 

Zákazky s nízkou hodnotou - Výzvy na predloženie ponúk r. 2021

Dátum zverejnenia Predmet zákazky    
01.02.2021 Traktorová kosačka so zberom a výsypom do výšky
Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
01.02.2021 Malý úžitkový trojstranný sklápač 2 ks Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
03.05.2021 Kosenie plôch verejnej zelene Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
25.08.2021 Oprava strechy - Stredisko Sásová Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
06.09.2021 Výmena okien a dverí - Stredisko Sásová Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
20.09.2021 Oprava strechy - Stredisko Mesto Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
25.10.2021 Multifunkčný nakladač s príslušenstvom Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
13.12.2021 Nákup pohonných hmôt na palivové karty Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk

 

 

 Zákazky s nízkou hodnotou - Výzvy na predloženie ponúk r. 2020

Dátum zverejnenia Predmet zákazky    
21.01.2020 Nákup snežného skútra na úpravu bežeckých lyžiarskych tratí Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
05.02.2020 Oprava a údržba zasadačky, WC, šatní v budove ZAaRES Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
10.06.2020 Kosenie plôch verejnej zelene Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk

 

Zákazky s nízkou hodnotou - Výzvy na predloženie ponúk r. 2019

 

Dátum zverejnenia Predmet zákazky    
01.02.2019 Nákup elektromobilu – čistiaceho stroja s cisternou Výzva na predloženie CP  
05.04.2019 Výkopové práce, pomocné práce a úprava terénu v ihriskách a ďalších objektoch verejného obstarávateľa Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
05.04.2019 Kremácia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
13.05.2019 Kosenie plôch verejnej zelene Výzva na preloženie CP  Pozor - opravená celková výmera, nakoľko došlo k chybe pri spočítavaní výmer za jednotlivé kosby.
31.05.2019 Nákup automobilov Výzva na predloženie CP Prílohu č. 1 Výzvy - Technická špecifikácia v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
24.06.2019 Vykonávanie strážnej služby v objektoch Krematória a cintorínskych služieb Výzva na predloženie CP Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
27.06.2019 Nákup herných prvkov na detské ihriská Výzva na predloženie CP  
02.08.2019

Traktorová kosačka so zberom a výsypom do výšky, vrátane dodania

Výzva na predloženie CP

Verejné obstarávanie bolo zrušné a bude znovu vyhlásené

Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
13.08.2019

Traktorová kosačka so zberom a výsypom do výšky, vrátane dodania

Výzva na predloženie CP

Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
 16.08.2019

Nákladný automobil s hákovým nakladačom kontajnerov, vrátane 3 ks kontajnerov

Výzva na predloženie CP

Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
02.10.2019

Demontáž osvetlenia - Štadión SNP, Banská Bystrica

Výzva na predloženie CP

Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
18.10.2019

Oprava a údržba telocvične ZŠ Tatranská

Výzva na predloženie CP

Prílohy v editovateľnej podobe je možné vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
12.11.2019

Príprava a údržba bežeckých lyžiarských tratí

Výzva na predloženie CP

 

 

 Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska 2019

Dátum zverejnenia Predmet zákazky    
31.05.2019 Kosenie plôch verejnej zelene Výzva na predloženie cenových ponúk

Zverejnenie výzvy vo Vestníku verejného obstarávania č. 108/2019 pod značkou 13785-WYS.

Komunikácia a predkladanie ponúk cez eZakazky na portáli www.ezakazky.sk

 

Zákazky s nízkou hodnotou - Výzvy na predloženie ponúk r. 2018

Dátum zverejnenia Predmet zákazky    
14.06.2018 Oprava telocvične Magurská - 2. etapa  Výzva na predloženie CP Príloha č.4 - Výkaz-výmer vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk
14.06.2018 Kosenie trávnikov vo svahu Výzva na predloženie CP  
11.07.2018 Starostlivosť a údržba prímestských cintorínov Výzva na predloženie CP  
13.12.2018 Vykonávanie strážnej služby v objektoch verejného obstarávateľa Výzva na preloženie CP

Prílohy v editovateľnej podobe nevyhnutné pre vypracovanie cenovej ponuky vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk

21.12.2018 Poskytovanie upratovacích služieb v objektoch verejného obstarávateľa Výzva na predloženie CP

Prílohy v editovateľnej podobe nevyhnutné pre vypracovanie cenovej ponuky vyžiadať emailom na: janka.majerova@zaaresbb.sk

 

 

Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska 2017

Nákup pohonných hmôt na palivové karty pre potreby verejného obstarávateľa

  November 2017

 

Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou

 

III.Q.2019 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

III.Q.2019 Súhrnná správa o zákazkách podľa §10 ods. 10

III.Q.2019 Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska

II.Q.2019 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

II.Q.2019 Súhrnná správa o zákazkách podľa §10 ods. 10

II.Q.2019 Správa o zákazkách z e-trhoviska

I.Q.2019 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

I.Q.2019 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 10 ods. 10

I.Q.2019 Správa o zákazkách z e-trhoviska

IV.Q.2018 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

IV.Q.2018 Správa o zákazkách z e-trhoviska

III.Q.2018 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

III.Q.2018 Správa o zákazkách z e-trhoviska

II.Q.2018 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

II.Q.2018 Správa o zákazkách z e-trhoviska

I.Q.2018 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

I.Q.2018 Správa o zákazkách z e-trhoviska

IV.Q 2017 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

IV.Q 2017 Správa o zákazkách z e-trhoviska

III.Q 2017 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

III.Q 2017 Správa o zákazkách z e-trhoviska

II.Q 2017 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

II.Q 2017 Správa o zákazkách z e-trhoviska

I.Q 2017 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

I.Q 2017 Správa o zákazkách z e-trhoviska

IV.Q 2016 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

IV.Q 2016 Správa o zákazkách z e-trhoviska

II.Q 2016 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117

II.Q 2016 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

I.Q 2016 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

I.Q 2016 Správa o zákazkách z e-trhoviska

III.Q 2015 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

II.Q 2015 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

I.Q 2015 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

IV.Q 2014 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

III.Q 2014 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

II.Q 2014 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

I.Q 2014 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9