Zrealizované práce v 26. týždni

V 26. týždni boli zrealizované práce zamestnancami správy cintorínov. Prebehlo kosenia cintorína v Rakytovciach, kosenie Centrálneho cintorína mesta Banská Bystrica - Kremnička spojené s čistením oporných múrov areálu Krematória a cintorínskych služieb, odstránenie náletov na cintoríne v Senici, osadenie novej kade na vodu v Iliaši a oprava chodníkov v Urnovom Háji - Kremnička.