Zmena úradných hodín Správa citnorínov

Od 01.06.2021 dochádza k zmene úradných hodín na Správe cintorínov, Kremnička 60, Kremnička:

Pondelok - Piatok       8,00 - 14,30 hod.

Všetky potrebné informácie ohľadom hrobových miest, povolení na kamenárske práce a uloženie urny je možné odkomunikovať telefonicky 048/410 35 59, 0918 804 402 alebo e-mailom info@krematoriumbb.sk 

Platby za hrobové miesta a poplatky za kamenárske práce, uloženie urny prijímame do 14,15 hod.