Začiatok kosby dňa 28.04.2022

Dňa 28.04.2022 sme začali s kosbou areálu krematória v Kremnička. V nasledujúcich týždňoch budeme pokračovať kosbou na Centrálnom cintoríme mesta Banská Bystrica - Kremnička, okolie Urnového hája a areálu Domu rozlúčky.