Začiatok druhej kosby 01.06.2022

V 22. týždni dňa 01.06.2022 začala druhá kosba areálu Krematória a Správy cintorínov. Kosba bude pokračovať na Centrálnom cintoríne mesta Banská Bystrica - Kremnička.