Výskyt diviakov

Upozorňujeme návštevníkov Urnového hája a Centrálneho cintorína mesta Banská Bystrica na výskyt diviačej zveri