Vyhľadávenie hrobových miest na cintorínoch v správe organizácie ZAaRES

Na našej webovej stránke sme v sekcii - Krematórium a cintorínske služby/Cintorínske služby, doplnili odkaz na vyhľadávanie hrob. miest v správe orgabizácie ZAaRES.