Úprava spoločných hrobových miest na Centrálnom cintoríne mesta Banská Bystrica - Kremnička

Zamestnanci správy cintorínov začali postupne s úpravou spoločných urnových hrobových miest na Centrálnom cintoríne mesta Banská Bystrica - Kremnička. Úprava začala osadením drevených obrúb. Postupne budú vymenené aj drevené kríže s označeným hrobového miesta. Konečná úprava hrobov bude zverejnená na internetovej stránke.