Údržba prímestských cintorínov 13. týždeň

V 13. týždni pokračovala údržba prímestských cintorínov. Na cintoríne v Skubíne boli odstránené nálety a dreviny okolo oplotenia cintorína. Začala sa údržba na cintoríne v Kostiviarskej, ktorá  bude pokračovať v nasledujúcich týždoch orezaním vzrastlých stromov (lipa) s ťažkou mechanizáciou.