Údržba - Cintorín nám. Š. Moysesa

V 2. týždni bola zrealizovaná údržba cintorína - Cintorín nám. Š. Moysesa na parceliach L, S, U, V, N.  Údržba sa týkala čistenia zarastených hrob. miest a odstránenie náletov.