Údržba cintorín Iliaš a Cintorín nám. Š. Moysesa

V 7. týždni sa začala údržba cintorínov Iliaš a Cintorín nám. Š. Moysesa. Zamestnanci správy cintorínov čistili prístupové a hlavné chodníky na cintorínoch od lístia a popadaných konárov. V prácach búdu pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch.

Partneri

 Mesto Banská Bystrica