Sviečkomat - Citnorín nám. Š. Moysesa

Dňa 01.04.2022 bol na Cintoríne nám. Š. Moysesa uvedený do prevádzky sviečkomat. Od tohto dňa je k dispozícii pre všetkých nájomcov a návštevníkov cintorína.