Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

V nedeľu 20. januára boli upravené trasy Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec a Králiky - Chata nad Tajovom - Kordíky (vlek).

POZOR!!! Zmena otváracích hodín Areálu zimných športov na Plážovom kúpalisku. Od 11. januára 2019 je  otvorený nasledovne: Pon. - Pia. 7:00 do 19:00, počas víkendov a sviatkov 9:00 - 17:00. 

Pripravuje sa ľadová plocha na jazere. O jej otvorení Vás budeme čoskoro informovať.

Štvrtá kosba cintorínov a harmonogram hrabania lístia

Štvrtá kosba cintorínov a harmonogram hrabania lístia

Prehľad uskutočnenia 4. kosby cintorínov a harmonogram hrabania lístia:

Cintorín Námestie Š. Moysesa - pokosené v 41. týždni (8.10. - 14.10.2018), hrabanie od 17.10. do 31.10.2018

Centrálny cintorín v Kremničke sekcia "A" a sekcia "B" - pokosené v 41. týždni (8.10. - 14.10.2018), hrabanie od 24.10. do 31.10.2018

Urnový háj v Kremničke - pokosené v 41. týždni (8.10. - 14.10.2018), hrabanie od 15.10. do 31.10.2018

 

Cintorín Kremnička obec -  pokosené v 38. týždni (17.9. - 23.9.2018), hrabanie od 19.10. do 26.10.2018

Cintorín Iliaš -  pokosené v 38. týždni (17.9. - 23.9.2018), hrabanie 18.10.2018

Cintorín Rakytovce - pokosené v 38. týždni (17.9. - 23.9.2018), hrabanie  23.10.2018

Cintoríny Podlavice - pokosené v 38. týždni (17.9. - 23.9.2018), hrabanie  26.10.2018

Cintorín Skubín - pokosené v 39. týždni (24.9. - 30.9.2018), hrabanie  29.10.2018

Cintorín Sásová - pokosené v 42. týždni (15.10. - 21.10.2018), hrabanie  26.10.2018

Cintorín Majer - pokosené v 43. týždni (22.10. - 28.10.2018), hrabanie  23.10.2018

Cintorín Šalková - pokosené v 40. týždni (1.10. - 7.10.2018), hrabanie  23.10.2018

Cintorín Jakub - pokosené v 38. týždni (17.9. - 23.9.2018), hrabanie  22.10.2018

Cintorín Kostiviarska - pokosené v 38. týždni (17.9. - 23.9.2018), hrabanie  22.10.2018

Cintoríny Senica - pokosené v 39. týždni (24.9. - 30.9.2018), hrabanie  26.10.2018

Cintorín Uľanka - pokosené v 39. týždni (24.9. - 30.9.2018), hrabanie  23.10.2018

23.10.2018 13:24