Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Areál zimných športov je otvorený. Otváracie hodiny v pracovných dňoch sú 7:00 - 19:00 a počas víkendov 9:00 - 17:00. Ľadová plocha je uzatvorená, hrúbka ľadu na jazere zatiaľ nie je dostatočná. Kopec na sánkovanie je zasnežený a v prevádzke od soboty 25. januára 2020.

 

RKC

RKC

V 43. týžni (21.10. - 25.10.2019) bude prebiehať na Cintoríne nám. Š. Moysesa Banská Bystrica kosenie spolu so zhrabaním cintorína za pomoci odsúdených. Týmto by sme sa chceli poďakovať Ústavu na výkon trestu a odňatia slobody, Sládkovičova 80, Banská Bystrica. 

21.10.2019 11:37