Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

V nedeľu 16. februára boli upravené trate Králiky - Hostinec a Králiky - Chata nad Tajovom. V sobotu 15. februára boli upravené trate Králiky - Skalka a Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky aj s prepojením na Tablu.

RKC

RKC

V 43. týžni (21.10. - 25.10.2019) bude prebiehať na Cintoríne nám. Š. Moysesa Banská Bystrica kosenie spolu so zhrabaním cintorína za pomoci odsúdených. Týmto by sme sa chceli poďakovať Ústavu na výkon trestu a odňatia slobody, Sládkovičova 80, Banská Bystrica. 

21.10.2019 11:37