Priebeh smútočných obradov v Krematóriu Banská Bystrica od 04.06.2020

Priebeh smútočných obradov v Krematóriu Banská Bystrica počas preventívnych opatrení Koronavírusu od 04.06.2020 

Budova Krematória je uzamknutá.  Zamestnanci Krematória na smútočný obrad vpustia maximálne 37 osôb / šachovnicové sedenie/. Pre nezúčastnených na obrade je vyhradené miesto pri hlavnom vchode budovy Krematória na ukladanie kvetinových darov, ktoré sú zamestnancami Krematória premiestnené do obradnej miestnosti a uložené pred katafalk.

Po ukončení každého smútočného obradu sú priestory Krematória ako aj všetky dotykové plochy dezinfikované antibakteriálnymi dezinfekčnými prostriedkami.

Žiadame účastníkov smútočného obradu, aby sa  vyhýbali kondolenciám, dodržiavali odstup aspoň  2 metre a dodržiavali respiračnú etiketu / kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu /. Dvojmetrový odstup žiadame dodržiavať aj pri vchádzaní a vychádzaní z budovy Krematória.

Dôrazne žiadame zúčastnených na pohrebnom obrade, aby dodržiavali pokyny zamestnancov Krematória.