Pohrebný obrad v exteriéri

Oznam

Žiadame účastníkov pohrebného obradu na cintorínoch, aby striktne dodržiavali nasledovné zásady:

  1. Nosiť rúška alebo iný ochranný prostriedok na prekrytie horných dýchacích ciest sa nevyžaduje v exteriéri ak vzdialenosť medzi osobami je minimálne 2m, netýka so to osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti
  2. Dodržiavať respiračnú etiketu (kýchať, kašľať do vreckovky resp. do lakťového ohybu)
  3. Minimalizovať priamy kontakt medzi účastníkmi vo forme podávania rúk, vzájomného objímania sa a pod.

Uvedené zásady platia až do odvolania.