Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Plánovaná odstávka dodávky vody

Plánovaná odstávka dodávky vody

Dňa 23.07.2019 sa zdôvodu plánovaného prepušenia vody nebudú vykonávať obrady v Krematóriu. 

22.07.2019 09:05