Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Oprava vodovodného potrubia

Oprava vodovodného potrubia

Dňa 25.04.2019 bola opravená porucha vodovodného potrubia na Centrálnom cintoríne mesta Banská Bystrica - Kremnička. Od dnešného dňa je voda pre návštevníkov cintorína k dispozícii.

26.04.2019 14:54