Oprava schodov na Cintoríne nám. Š. Moysesa

Partneri

 Mesto Banská Bystrica