Oprava chodníka a príjazdovej cesty Správa cintorínov a Krematória