Oprava a výmena svietidiel - Krematórium

V 39. týždni bola zrealizovaná výmena svietidiel v interiéry budovy Krematória. Taktiež bola dokončená oprava vonkajšieho osvetlenia vnútrobloku areálu Krematória a náledné spustenie.