Odstránenie náletov a kosba Cintorína nám. Š. Moysesa

V 18. týžni pracovníci správy cintorínov odstránili nálety na Cintoríne nám. Š. Moysesa, parcela B. Tak tiež prebehla 1. kosba cintorína.