Lipa COVID-19

Dňa 04.04.2022 bola na Centrálnom cintoríne mesta Banská Bystrica-Kremnička vysadená lipa, ktorá je venovaná spomienke na ľudí, ktorí podľahli ochoreniu COVID-19. Ide o celoslovenský spomienkový projekt pod názvom Živé pietne miesta.