Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Krematórium a cintorínske služby

Krematórium a cintorínske služby

Z dôvodu začínajúch sa mrazov bude dňa 29.11.2019 odstavená voda na Cintoríne nám. Š. Moysesa, Urnový háj a Centrálnom cintoríne mesta Banská Bystrica - Kremnička. 

29.11.2019 11:58