Kosenie vnútroblokov prevádzky Krematória a správy cintorínov

V 20. týždni začala kosba a čistenie vnútroblokov prevádzky krematória a správy cintorínov